Du kan gjerne komme og se/prøve produktene ! Bare lag en avtale med oss først. Foto: Pål Svennevig Støtt opp initiativtagere i nærmiljøet !